Tarihçe

Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından Ekinciler Holding’in tohumları, 1960’lı yıllarda atılmıştır.. Esasen  demir tüccarı olan Ali Ekinci, demir-çeliğin ulusal kalkınmadaki rolünü fark ederek, 1968 yılında Ali Ekinci ve Evlatları Kolektif Şirketi adıyla bir şirket kurar.

Ekinciler ailesinin Karabük’te 70’lerde kurduğu haddehane, ilçede 1937’de Atatürk’ün isteğiyle kurulan demir-çelik fabrikasının getirdiği ekonomik hareketliliği ateşler ve Karabük, Türkiye'nin demir-çelik üretiminde çok önemli bir noktaya gelir. 1983 yılında İskenderun’da Ekinciler Demir-Çelik Fabrikası’nın temeli atılır. Ekdemir, kısa sürede kaydettiği büyümeyle Ekinciler Grubu’nun oluşumunun bayraktarlığını üstlenmiştir.

Ekdemir, üretime geçtikten sonra kısa sürede güvenilen bir marka olur. Kurumsal misyonunda inovasyona verilen önem ve ilkleri Türkiye’ye getiren bir marka olması Ekdemir’i sektörünün öncü şirketleri arasına sokar.

1980’li yıllarda ihracata ağırlık verilir. Şirketler bazında hızlı ve güvenli adımlarla süren yükselişin sonucunda 1986 yılında Ekinciler Holding kurulur.

1990’lı yıllarda taşımacılık ve genel inşaat taahhüt faaliyetleri ile hizmet sektörüne, özellikle de finans alanına doğru bir yönelme olur. Ekinciler Holding, bu dönemde toplam kalite anlayışını benimseyerek çağdaş yapılanma çalışmalarının startını verir. Bu yapılanma, 2000’li yıllarda enformasyon çağını yakalamış, yenilikçi dünya şirketleri arasında yer alabilmek için atılması gereken, vizyoner bir adımdır.

Ekinciler Holding 21.yüzyıla uygun modern yapılanması ile bugün, globalleşen ekonominin tüm sürprizlerine proaktif bir anlayışla hazır durumdadır. "Ekinciler" adını "kalite" kavramıyla özdeşleştirmeyi başaran kuruluş, bunu güçlendirerek sürdürmeyi değişmez hedefi olarak belirlemiş,    Ekinciler markasını ulusal ve uluslararası alanda liderler ligine çıkarma ve bir dünya markası yaratma yolunda önemli çalışmalar yapmıştır.

Ekinciler Holding, Fonksiyonel Yönetim (günlük sorunların çözümü, kişi, grup ve grup şirketlerinin yıllık ve aylık hedeflerinin gerçekleştirilmesi) ve Stratejik Yönetim (uzun vadeli yaşama ve gelişme sorunlarının çözümü, grubun yeni amaçları ve stratejileri) sistemlerinin birbirleriyle uyumlu şekilde uygulanması konusunda çok önemli adımlar atmıştır.