Misyon Vizyon

Uluslararası pazarlarda "Ekinciler Holding" adını "kalite" ile özdeşleştirmek; müşteri odaklı çalışma ve sürekli gelişme sayesinde rekabet gücünü korumak; şirket kültürüne tüm çalışanlarının sahiplenmesini ve bu kurumda çalıştıkları için gurur duymalarını sağlamak;

 • Şeffaf
 • Dürüst
 • Girişimci
 • Kaliteye büyük önem veren
 • Çağdaş
 • Dinamik
 • Değişime açık
 • Çevre dostu
 • İnsani değerlere önem veren
 • Kültürel değerlere sahip çıkan
 • Toplum çıkarlarını gözeten bir dünya şirketi olmak.

Hedeflerimiz

Hizmet ve üretimin her aşamasında kaliteyi etkin kılmak

Kârlılık ve rekabet gücünü sürekli artırmak

Çalışanların motivasyonunu ve üretkenliğini artırmak

Müşterilerle ilişkileri güçlendirmek ve müşteri odaklı çalışmak

Doğanın korunması ve çevre bilincinin artırılması konularında öncü olmak

Bilgi çağının gerektirdiği son teknolojileri kullanmak